Αμφιθέατρο Πολεμικού
Μουσείου

Τηλ. +30 21 0725 2974