Οργανωτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαϊωάννου Σπυρίδων

ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πατρίκιος Ιωάννης

ΜΕΛΗ
Αγαθαγγέλου Πέτρος
Βαβουρανάκης Εμμανουήλ
Βλαχόπουλος Χαράλαμπος
Γουδέβενος Ιωάννης
Κανακάκης Ιωάννης
Κανέλλος Ηλίας
Κατσίβας Απόστολος
Κωνσταντέλλος Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Σάββας
Λαμπαδάκης Ιωάννης
Μίλκας Αναστάσιος
Μπομπότης Γεώργιος
Πισιμίσης Ευάγγελος
Πυργάκης Βλάσσιος
Σουρίδης Βασίλειος
Σπανός Αναστάσιος
Στρέμπελας Παναγιώτης
Τούσουλης Δημήτριος
Τούτουζας Κωνσταντίνος
Τρυποσκιάδης Φίλιππος
Τσιούφης Κωνσταντίνος

Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών
Σπύρος Παπαϊωάννου
Ιωάννης Πατρίκιος
Ηλίας Κανέλλος