ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τ. 210 6827405, F. 210 6827409
E. dpanakoulia@tmg.gr, W. www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
20 – 22 Σεπτεμβρίου 2024

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
• Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής σας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.sportscardiologycongress.com
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το μοναδικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλλουν εκ νέου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους, αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.
Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.


ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ
Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.