ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τ. 210 6827405, F. 210 6827409
E. dpanakoulia@tmg.gr, W. www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
23 – 25 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Πολεμικό Μουσείο
Ριζάρη 2-4, Αθήνα 106 75
Τ. 210 72 45 838

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
• Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.
Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο του συνεδρίου, με εφαρμογή όλων των υγειονομικών κανόνων, που έχουν επιβληθεί από την Πολιτεία, για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου Covid-19.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής σας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.sportscardiologycongress.com
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το μοναδικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλλουν εκ νέου.
Υπό την αίρεση πως υφίστανται κενές θέσεις, οι καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου, από όπου θα παραλαμβάνετε και την κονκάρδα συνέδρου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στις αίθουσες ομιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου (γραμματεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Οι Σύνεδροι πριν την είσοδό τους στις αίθουσες ομιλιών θα ενημερώνονται για τις διαθέσιμες/κενές θέσεις.
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους, αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.
Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.
Τα ξενοδοχεία διαμονής των Συνέδρων τηρούν αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις των τουριστικών καταλυμάτων.
Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ
Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.